logo
Sınav 23
1.
Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla kişinin belirli bir konuda kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak için yürüttükleri bir süreçtir?
Doğru Cevap: "D" Müzakere
Soru Açıklaması
2.
Dosya uzlaştırmacıya tevdi edildikten sonra uzlaştırma bürosu taraflara bu hususu nasıl bildirir?
Doğru Cevap: "C" Tarafların Sistemde Kayıtlı Telefonlarına Sms gönderir
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının sahip olması gereken beceriler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tarafları yönlendirici olması
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırmacının müzakere sürecindeki temel amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "A" Taraflar arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir iletişim kurmak
Soru Açıklaması
5.
Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiye ne denir?
Doğru Cevap: "E" Şüpheli
Soru Açıklaması
6.
Soruşturma evresindeki şüpheliye Kovuşturma evresinde ....... denir ?

 

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" Sanık
Soru Açıklaması
7.
"Çirkin kızların genelde bahtı açık olur " şeklinde güzel kızlar tarafından bir söz kullanılmaktadır. Bu söz iletişimde aşağıdaki hangi terim için kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İletişimde Halo Etkisi
Soru Açıklaması
8.
Uzlaştırmacının, otuz gün içerisinde uzlaştırmayı gerçekleştiremediği hallerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacının talebi doğrultusunda en çok 40 gün süreyi uzatabilir
Soru Açıklaması
9.
Bir bilginin, niyetin ve amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma kapsamındaki bir suç değildir?
Doğru Cevap: "D" Yağma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.