logo
Sınav 19
1.
Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin ………….devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

 

Yukarıdaki tanımda boşuk olarak bırakılan yere gelebilecek uygun tanım aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir.
Doğru Cevap: "C" 1/12
Soru Açıklaması
2.
............ bir kişinin sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmaya verilen addır.

 

Yukarıdaki noktalı kısma uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması
3.
.......... bir kişinin, diğer bir kişinin zihninde bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere verilen isimdir.

 

Yukarıdaki noktalı kısıma gelebilecek olan doğru tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir.
Doğru Cevap: "D" İmaj
Soru Açıklaması
4.
.......... kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması,
bunu da karşısındaki kişiye iletmesine verilen isimdir

 

Yukarıdaki noktalı kısıma gelebilecek doğru tanım aşağıdakilerden hangisindedir ?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırmacı, uzlaştırmacı sicilinde yer alan kendisine ait bilgilerindeki her türlü değişikliği kaç gün içerisinde Daire  Başkanlığına bildirmek zorundadır ?
Doğru Cevap: "C" 1 Ay
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi uzlaştırmacı eğitimi vermeye yetkilidir
Doğru Cevap: "A" Türkiye Barolar Birliği
Soru Açıklaması
7.
Listeye Kayıtlı eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç kaç ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi vermeleri gerekmektedir ?
Doğru Cevap: "A" 1 Ay
Soru Açıklaması
8.
Çocuk bürosunda görevli ya da Çocuk Bürosu olmayan yerlerde görevli Cumhuriyet savcısı, soruşturma sırasında gerekli gördüğünde çocuk hakkında hangi kanunda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını kimden isteyebilir?
Doğru Cevap: "B" 5271 sayılı kanun ve çocuk hakiminden
Soru Açıklaması
9.
Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre geçmeden yapılamaz ?
Doğru Cevap: "A" 1 Ay
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesini yıllık olarak hangi kurum hazırlarmaktadır ?
Doğru Cevap: "D" Daire Başkanlığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.