logo
Sınav 27
1.
I. Türk vatandaşı olmak
II. Hukuk fakültesinden veya adalet meslek yüksek okulundan mezun olmak
III. Adalet bakanlığı tarafından yapılan mülakat sınavından başarılı olmak
IV. Kasten işlenen bir suç nedeniyle mahkum olmuş olmamak
V. Hakkında herhangi bir idari veya cezai soruşturma açılmamış olmak
VI. Adli veya idari kolluk görevini yürüten personelden veya adliyelerde
görev yapan personelden biri olmamak

Uzlaştırmacı siciline kayıt olmak isteyen kişinin yukarıda sayılan şartlardan hangilerini taşıması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
2.
................... alıcının mesajı alıp yorumlaması ve kaynağa yanıt vermesine denir.


Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
3.
Tek yönlü iletişimde, aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap: "E" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacı adaylarına verilecek uygulama eğitiminin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırmacı adaylarının eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri, uzlaştırma sürecinin tamamını kapsayacak şekilde canlandırmalar yoluyla uygulamasını sağlamak
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırma müzakeresi hangi durumda anlaşma olmaksızın sona ermez?
Doğru Cevap: "A" Fail suçtan doğan şahsî sorumluğunu kabul ediyorsa
Soru Açıklaması
6.
Alıcının sağlıklı kod açımı yapabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisi temel belirleyicidir ?
Doğru Cevap: "C" Kaynağın ve alıcının referans çerçeveleri
Soru Açıklaması
7.
Kovuşturma evresinde uzlaştırma raporunun hukuka ve ahlaka uygunluk denetimi kim tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının sahip olması gereken beceriler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tarafları yönlendirici olması
Soru Açıklaması
9.
Suçu işleyene…………. ve avukatlığını yapana …………… denir.
Diğer taraftan suçtan zarar görene ………………… ve avukatlığını yapana …………… denir.


Aşağıdaki ifadelerden hangisi boşluklara gelmelidir ?
Doğru Cevap: "A" Fail – Müdafi – Mağdur - Vekil
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırma bürosunda tutulacak kayıtlar hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma kaydı, denetim ve performans kaydı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.