7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunda Yapılan Değişiklik

24/10/2019 tarihinde yürürlüğe giren ve uzlaştırma ve bir çok konuda değişiklik yapılan 30928 sayılı Resmi Gazetede yer alan Uzlaştırma ile ilgili değişiklikler

MADDE 26- 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin mevcut (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiş, üçüncü fıkrasına “birlikte” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı mağdura karşı” ibaresi eklenmiş, onikinci fıkrasında yer alan “en çok yirmi gün daha” ibaresi “her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez” şeklinde değiştirilmiştir.
“5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi),”
“7. Güveni kötüye kullanma (madde 155),”
“9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),”

Sınava Kalan Süre
Uzlaştırma Uygulamamız
Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...