logo
Sınav 15
1.
Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmaları, aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Uzlaşma
Soru Açıklaması
2.
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı kaç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaşma kapsamına dahildir?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
3.
Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişi, aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade eder ?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırmacı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmaya ilişkin temel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Masumiyet karinesi gereğince şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olamaz, şüpheli ya da sanığa karşı bir tavır takınamaz.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde mesajı gönderen ve iletişim sürecini başlatan öğedir ?
Doğru Cevap: "D" Kaynak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi onarıcı adalet sürecinde öne çıkan ilkelerden değildir ?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik kazançları çoğaltma
Soru Açıklaması
7.
Geleneksel Ceza Adalet Sistemi esaslarından hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" Suçtan zarar gören kişi ve kişilerin ihtiyaçları nelerdir
Soru Açıklaması
8.
Uzlaştırmacı "Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir, tarafların ortak yararlarını gözetir, tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir" ifadesi yönetmelikte hangi ilkelerde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırmaya ilişkin etik ilkeler
Soru Açıklaması
9.
Uzlaştırmacının müzakere sürecindeki temel amacı nedir ?
Doğru Cevap: "C" Taraflar arasında karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir iletişim kurmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının etik ilkelerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırmacı, görevini yaparken sadece tarafların yararlarını gözetir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.