logo
Sınav 29
1.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre; uzlaştırma görüşmeleri ek süreler dâhil, en fazla aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 70
Soru Açıklaması
2.
I. Türk vatandaşı olmak
II. Hukuk fakültesinden veya adalet meslek yüksek okulundan mezun olmak
III. Adalet bakanlığı tarafından yapılan mülakat sınavından başarılı olmak
IV. Kasten işlenen bir suç nedeniyle mahkum olmuş olmamak
V. Hakkında herhangi bir idari veya cezai soruşturma açılmamış olmak
VI. Adli veya idari kolluk görevini yürüten personelden veya adliyelerde
görev yapan personelden biri Olmamak

Uzlaştırmacı siciline kayıt olmak isteyen kişinin yukarıda belirtilen şartlardan hangilerini taşıması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
3.
.................. soru sorma tekniği açısından en iyi sonuç veren soru sorma tekniğidir.

 

Yukarıdaki noktalı kısma uygun tanım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir
Doğru Cevap: "E" Açık uçlu sorular sormak
Soru Açıklaması
4.
................. alıcının mesajı alıp yorumlaması ve kaynağa yanıt vermesine denir .

 

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
Doğru Cevap: "B" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
5.
I. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

II. Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması

III. Dolandırıcılık

IV. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

Yukarıdaki suçlardan hangisi veya hangileri  uzlaşma kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
En etkili iletişim kanalı olarak aşağıdakilerden hangisini tanımlayabiliriz ?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacı adaylarına verilecek uygulama eğitiminin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırmacı adaylarının eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri, uzlaştırma sürecinin tamamını kapsayacak şekilde canlandırmalar yoluyla uygulamasını sağlamak
Soru Açıklaması
8.
Kovuşturma evresinde uzlaştırma raporunun hukuka ve ahlaka uygunluk denetimi kim tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma Savcısı
Soru Açıklaması
9.
Suçu işleyene…………., ve avukatlığını yapana ……………denir.  Diğer taraftan suçtan zarar görene ………………… ve avukatlığını yapana ……………. denir.

 

Yukarıdaki boşluklara uygun tanımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "E" Fail – Müdafi – Mağdur - Vekil
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırma bürosunda tutulacak kayıtlar hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırma kaydı, denetim ve performans kaydı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.