logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 32
1.

Uzlaştırma kapsamına  giren  bir suç nedeniyle, şüpheli  Veya sanık ile mağdur  veya suçtan zarar görenin bu yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmaları aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "B" Uzlaşma
Soru Açıklaması
2.
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, hicaz sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca,  üst  sınırı kaç yılı geçmeyen hapis veya   adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaşma kapsamına dahildir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
3.
................iletişim sürecinde mesaj gönderen ve iletişim sürecini başlatan öğedir.

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kaynak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının etik ilkelerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" uzlaştırmacı, görevini yaparken sadece tarafların yararlarını gözetir
Soru Açıklaması
5.
Kovuşturma evresinde yürütülen uzlaştırma sonucunda sanığın edimini  Yerine getirmesinin ileri tarihte bırakıldığı, taksitli sağlandı veyahut süreklilik arz ettiği durumlarda, mahkeme hangi karar verir?
Doğru Cevap: "D" Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Soru Açıklaması
6.
Ceza muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğine göre genel müdürlük aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade eder ?
Doğru Cevap: "D" Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
7.
Uzlaştırma neticesinde suçu işleyen şahsa sağladığı yararlardan değildir ?
Doğru Cevap: "B" Mahkumiyet, hak yoksunluğu ve sabıka tehdidi devam eder.
Soru Açıklaması
8.
Müzakerelerde çok uzun zamana yayılmasını ve süreç olarak uzlaştırmanın uzaması hangi müzakere tekniği ile ifade edilir ?
Doğru Cevap: "A" Kazan - Kaybet
Soru Açıklaması
9.
Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren süreye ek olarak kaç gün süre daha talep edebilir ?
Doğru Cevap: "B" 20+20
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.