logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 31
1.
Uzlaştırma giderlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma başarılı olmuş ise, Devlet tarafından karşılanır
Soru Açıklaması
x
2.
Aşağıdakilerden hangileri Türk Ceza Kanununda sayılan güvenlik tedbirlerindendir?

I. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma
II. Eşya müsaderesi
III. Kazanç müsaderesi
IV. Sınır dışı etme
V. Faaliyet iznini iptali
VI. Tedavi kurumuna yatırma
Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması
3.
Ahmet ile Mehmet arasında tartışma meydana gelmiş, tartışma sırasında Ahmet küfür ederek Mehmet'i sopa ile darp etmiştir.

Yukarıdaki örnekleme kapsamında uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilirliğine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırma hükümleri uygulanamaz
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırmaya verilebilecek azami dosya sayısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırmacıya tek seferde en fazla 5 dosya tevzi edilebilir
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırmacı hakkında, sicilden ve listeden çıkarma yaptırımını uygulama yetkisine sahip merci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırmacı tarafından hazırlanacak rapora ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Uzlaşma kapsamında uzlaştırmacının şahsi giderleri ödenmez
Soru Açıklaması
7.
I. Türk vatandaşı olmak

II. Hukuk fakültesinden veya adalet meslek yüksek okulundan mezun olmak

III. Adalet bakanlığı tarafından yapılan mülakat sınavından başarılı olmak

IV. Kasten işlenen bir suç nedeniyle mahkum olmuş olmamak

V. Hakkında herhangi bir idari veya cezai soruşturma açılmamış olmak

VI. Adli veya idari kolluk görevini yürüten personelden veya adliyelerde görev yapan personelden biri olmamak

Uzlaştırmacı siciline kayıt olmak isteyen kişinin yukarıda sayılan şartlardan hangilerini taşıması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" I ve IV
Soru Açıklaması
8.
.................. alıcının mesajı alıp yorumlaması ve kaynağa yanıt vermesine denir.

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
9.
Suçu işleyene…………. ve avukatlığını yapana …………… denir.Diğer taraftan suçtan zarar görene ………………… ve avukatlığını yapana …………… denir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi boşluklara gelmelidir ?

 
Doğru Cevap: "A" Fail – Müdafi – Mağdur - Vekil
Soru Açıklaması
10.
Mahkeme aşamasında uzlaştırma görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde, taraflar en geç ne zamana kadar aralarında uzlaşarak, uzlaşma belgesini mahkemeye sunabilir?
Doğru Cevap: "D" Hüküm kurulmadan önce
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.