logo
Uzlaştırma Sınavı
İletişim Deneme Sınavı 2
1.
Seyir halindeki bir arabanın yoldaki ışık sisteminde kırmızının yandığını görmesiyle durması, kırmızı ışının ne tür bir gösterge olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Belirtke
Soru Açıklaması
2.
Gezi için bir müzeye gelen öğrenciler etrafta gidecekleri yerleri gösteren işaretlerle karşılaşırlar. Bu işaretler yardımıyla müzeyi rahatlıkla gezerler. Böylece öğrenci grubundan yanlışlıkla ayrılan biri bu işaretler yardımıyla birbirlerini kolaylıkla bulabilirler.
Bu müzede kullanılan işaretler dil biliminde ne tür gösterge olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Belirtke
Soru Açıklaması
3.
Bir reklam panosunda kullanılan resimler ne tür göstergelerdendir?
Doğru Cevap: "A" İkon
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "E" Her türlü iletişimde sadece gönderici y
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi görsel gösterge değildir?
Doğru Cevap: "D" Barış sembolü olarak kullanılan zeytin dalı
Soru Açıklaması
6.
Günlük çıkan bir gazetede düşüncelerini okuyucuyla paylaşan bir köşe yazarının dile getirdiği yargılar iletişim şemasında ne olarak gösterilir?
Doğru Cevap: "D" İleti
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi simge değildir?
Doğru Cevap: "D" Uzakta görülen duman
Soru Açıklaması
8.
“Dün babamın bana hediye ettiği kitabı kaybettim.” Diye arkadaşına dert yanan birinin verdiği iletiyi alan alıcının zihninde çeşitli özellikleriyle bir kitap görüntüsü oluşur.
Alıcının zihninde oluşan kitap görüntüsüne dil biliminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gösterilen
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi belirtkeye örnektir?
Doğru Cevap: "C" Trafikte yayaların kırmızı ışıkta durmaları
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Kanal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.