logo
İletişim
Sınav 1
1.
…………………., bir bilginin, niyetin, ilke ya da amacın bir işaret sisteminden yararlanılarak bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılmasına denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
Doğru Cevap: "D" İletişim sadece konuşma yoluyla sağlanır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Belirtke
Soru Açıklaması
4.
Evimizin penceresini açtığımızda karşı binanın üzerinden dumanların çıktığını görüyoruz. Bir anda itfaiyeciler o alanı dolduruyor. Yancın çıktığını anlıyoruz.

Bu parçada “duman” dil bilgisi açısında ne tür bir göstergedir?


Doğru Cevap: "A" Belirti
Soru Açıklaması
5.
Yollara konulan trafik levhaları, tehlike, alarm göstergeleri, demir yollarına konulan ışıklar, araçların ve yayaların kırmızı ışıkta durmaları dil dışı göstergelerdendir.

Yukarıdaki örnekleri verilen dil dışı göstergeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Belirtke
Soru Açıklaması
6.
Bir öğrenci öğretmenin verdiği ödevi araştırmak için gittiği kütüphanenin fotoğrafını da çekerek kütüphanenin durumunu da öğretmenine göstermek istemiştir.
Bu öğrencinin öğretmenine gösterdiği fotoğraflar ne tür gösterge olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "B" Görsel gösterge
Soru Açıklaması
7.
İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses , yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İleti
Soru Açıklaması
8.
Her gün sorunsuz olarak kullandığı arabasından bazı seslerin geldiğini duyan adan arabasının bozulabileceğini düşünerek arabasını tamirciye götürmüş.
Bu parçada arabadan gelen “ses” arabanın bozulabileceğinin göstergesidir. Bu tür göstergelere dil biliminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Belirti
Soru Açıklaması
9.
Her hafta evine bilgisayarla ilgili bir dergi alan baba, bu dergiyi okuyan oğlunun sadece kitap reklamları olan sayfaları okuduğunu görür.
Bu dergide yer alan kitap reklamları ne tür göstergelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Görsel gösterge
Soru Açıklaması
10.
Seyir halindeki bir arabanın yoldaki ışık sisteminde kırmızının yandığını görmesiyle durması, kırmızı ışının ne tür bir gösterge olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Belirtke
Soru Açıklaması
A)Dil göstergesi
B)Simge
C)İkon
D)Belirtke
E)Belirti
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.