logo
Sınav 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmacının etik ilkelerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırmacı, görevini yaparken sadece kendi yararını gözetir
Soru Açıklaması
2.
Uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur ya da suçtan zarar görenin ………… veya …………… olması gerekir.

 

Yukarıdaki ifadede boşluklara gelebilecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırmacı olacak kişilere ……. saati teorik ve …… saati
uygulamalı olmak üzere en az ……. ders saati eğitim
verilir.

 

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerinden hangileri
getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" 36 - 12 - 48
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi süreci, aşağıdaki tanımlardan hangisinde doğru şekilde verilmiştir ?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma
Soru Açıklaması
5.
............... bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılmasına olanak verecek şekilde iletime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesidir

 

Yukarıdaki boşluğa uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Kodlama
Soru Açıklaması
6.
............. kovuşturma evresinde yürütülen uzlaştırma sonucunda
sanığın edimini yerine getirmesinin ileri tarihe bırakıldığı,
takside bağlandığı veya süreklilik arz ettiği durumlarda,
mahkeme tarafından verilen karardır.

 

Yukarıda boşluk bırakılan yere doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
Soru Açıklaması
7.
............. kovuşturma evresinde yürütülen uzlaştırma sonucunda
sanığın edimini yerine getirmesinin ileri tarihe bırakıldığı,
takside bağlandığı veya süreklilik arz ettiği durumlarda,
mahkeme tarafından verilen karardır.

 

Yukarıda boşluk bırakılan yere doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
Soru Açıklaması
8.
Katılan suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukata ne denir?
Doğru Cevap: "E" Vekil
Soru Açıklaması
9.
İşlenmiş bir suçtan etkilenen tarafların tümünü, suç nedeniyle ortaya çıkan zararlı sonuçları ve suçun geleceğe yönelik etkilerini nasıl giderecekleri konusundaki meseleyi toplu olarak çözmeleri için bir araya getiren sürece ne denir?
Doğru Cevap: "C" Onarıcı Adalet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Onarıcı Adalet Anlayışı esaslarındandır?
Doğru Cevap: "B" Mağdur ve şüpheli topluma en az zararla nasıl kazandırılmalıdır?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.