logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav 1
1.
Catherina:”Benim gittiğim ülkede ceza yargılamasında hem yetişkinler için hem de suca sürüklenen çocuklar için uzlaştırma işlemleri yapılmaktadır. Mimar Sinan’ın nesilleri baya yol almışlar.” Diyen Catherina hangi ülkeden bahsetmektedir?
Doğru Cevap: "E" Türkiye
Soru Açıklaması
2.
Onarıcı adalet uygulaması aşağıdaki hangi ülkede uygulanmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Libya
Soru Açıklaması
D, Libyada onarıcı adalet anlayışı uygulanmamaktadır.
3.
Eğitmen Mehmet Ali Hoca : “Temelinde mağduru korumak olan bir anlayış vardır. Bu anlayış uzlaştırmada mağdurun zararının tanzimi için çalışır.”

Mehmet Ali Hoca’nın bahsettiği adalet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Onarıcı Adalet
Soru Açıklaması
B, Mehmet Ali Hocanın bahsettiği adalet anlayışı onarıcı adalettir
4.
Temelinde mağduru korumak ilkesi olan Şüpheliyi de topluma kazandırmayı amaçlar

Yukarıda anlatılmaya çalışılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Onarıcı Adalet
Soru Açıklaması
 

     1. O
 

 

 

Ahlaki Adalet
5.
Mağdurun hakkını aldığı şüphelinin cezadan ve adli sicile cezanın işlenmesinden kurtulduğu adalet anlayışı uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "E" Onarıcı Adalet
Soru Açıklaması
E, bu uygulamanın temelinde onarıcı adalet kavramı yatmaktadır.
6.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun hangi maddesi ne dayanılarak hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 253
Soru Açıklaması
A, Bu Yönetmelik, 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesine göre hazırlanmıştır.
7.
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun ………. uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yukarıda boşluk bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 9
Soru Açıklaması
B, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
8.

  • 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesi

  • 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Yukarıda dayanak yapılan hangi yönetmelikten bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği
Soru Açıklaması
A, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği
9.
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hangi birim oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
Soru Açıklaması
C, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı
10.
I-Uzlaşma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarını,

II- Uzlaştırma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini,

III- Uzlaştırmacı: Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişiyi,

IV- Uzlaştırma raporu: Uzlaştırma işlemleri sonuçlandırıldığında cumhuriyet savcısı tarafından  düzenlenen raporu,

Yukarıda tanımı yapılan numaralı hangi cümlede yanlış tanım yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.