logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 39
1.
''Uzlaştırmacı, uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra …………… gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması hâlinde bürodan sorumlu Cumhuriyet savcısının onayını almak koşuluyla uzlaştırma bürosu tarafından ek süre verilebilir.''

Uzlaştırma Yönetmeliğine göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
2.
Onarıcı Adalet anlayışının temel ilkeleri ile ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Suçun devlete karşı işlendiği anlayışı hâkimdir
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki hangi Avrupa ülkesinde Onarıcı adalet, çocuk adalet sisteminde kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
4.

Şüpheli veya sanığın reşit olmaması veya kısıtlı olması halinde uzlaşma teklifi kime yapılır?

Doğru Cevap: "D" Kanuni Temsilcisine
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırmacılara verilecek dosya, uzlaşmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı veya onun gözetiminde büro personeli tarafından .......................................  belirlenir.''

Uzlaştırma yönetmeliğine göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Tevzi sistemine göre
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırmacı yönetmeliğine göre uzlaştırma müzakerelerine aşağıdaki kişilerden hangisi katılamaz?
Doğru Cevap: "E" Şüpheli Eşi
Soru Açıklaması
7.
Uzlaştırma sağlandığı takdirde yargılama giderleri aşağıdakilerden hangisi üzerinde bırakılır?
Doğru Cevap: "A" Devlet Hazinesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda yer alan suçların hangisi uzlaşmaya tabi suçlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Görevi Kötüye Kullanma
Soru Açıklaması
9.
....................   duygu ve düşüncelerin, akla uygun şekilde başkalarına aktarılması, bildirim ve haberleşme olarak tanımlanmaktadır.


Yukarıda noktalı yere gelecek uygun tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir.
Doğru Cevap: "B" İletişim
Soru Açıklaması
10.
Bilgilerin, düşüncelerin ve duyguların alıcı tarafından anlaşılmasına olanak tanıyacak şekilde iletime uygun hazır bir mesaja dönüştürülmesidir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır ?
Doğru Cevap: "E" Kodlama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.