logo
Müzakere Teknikleri
Sınav 2
1.
“İki veya daha fazla tarafın belirli bir konuda
kabul edilebilir bir uzlaşmaya varmak
için yürüttükleri bireyler arası bir süreçtir.”

Şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müzakere
Soru Açıklaması
2.
Pazarlık, ikna, tartışma gibi kavramlar aşağıdaki hangi kavramı tanımlamak için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "D" Müzakere
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırma müzakerelerinin geleneksel ceza yargılamasındaki gibi sıkı ve önceden belirlenmiş ayrıntılı usul kurallarına bağlı olmadan müzakerenin taraflarına, yere, zamana ve müzakerenin seyrine göre değişen yapıda olmasıdır.” ifadesi ile uzlaştırma müzakeresinin hangi özelliği vurgulanmaktadır ?
Doğru Cevap: "B" Esneklik
Soru Açıklaması
4.
Müzakere sürecinin en önemli ögesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
Doğru Cevap: "C" İkna
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir müzakerecidir?
Doğru Cevap: "C" Görüşmelerini samimi içten yapan
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir müzakerecide bulunması gereken özelliklerden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Çözüm odaklı müzakereci
Soru Açıklaması
7.
Bir müzakere görüşmesinde uzlaştırmacıda bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Sempatik olmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir müzakereci de bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Sabırsız olmak
Soru Açıklaması
9.
Müzakerenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tanışma
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırma müzakerelerinde............ ilkesi öngörülmüştür. Uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecinde yapılan açıklamaları, kendisine aktarılan ve diğer bir şekilde öğrendiği olguları ..................... tutmakla yükümlüdür.

Cümlesinde boş bırakılan yerlere  en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gizlilik - Gizli
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.