logo
Müzakere Teknikleri
Sınav 3
1.
Aşağıdaki çatışma çözümleme tekniklerinden hangisi, diğer kişinin ihtiyaçlarını kişinin kendi ihtiyaçlarının üzerine koyarak uyumlu ilişki yaratmayı hedefler?
Doğru Cevap: "A" Uyumlu
Soru Açıklaması
2.
Bir müzakerenin başarılı olabilmesi için, müzakereci aşağıdakilerden hangisi yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Müzakerenin başarısız olmasının her iki taraf üzerindeki olası etkilerini anlamak ve kavramak
Soru Açıklaması
3.
Bir müzakerede karşı tarafı belirli koşulları kabul etmeye zorlamanın en temel dezavantajı nedir?
Doğru Cevap: "C" Müzakereciler arasındaki ilişkiye zarar vermek
Soru Açıklaması
4.
Analitik kişiliğe sahip bir kişiyle müzakere ederken, müzakereci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Gerçekleri ve ön koşulları düzenli ve etkin bir tarzda sunmak
Soru Açıklaması
5.
I. İnsanları problemden ayırmak.

II. Çıkarlara değil duruma odaklanmak.

III. Her iki tarafın da çıkarına uyan seçenekler oluşturmak.

IV. Subjektif kıstaslar kullanmak konusunda ısrar etmek.

İlkeli müzakere yöntemi yukarıdaki ilkelerden hangilerine dayanır?
Doğru Cevap: "D" I ve III 
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma sürecinde kullanılması beklenilen temel iletişim beceriler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Beden dilini okuyarak hareket etme
Soru Açıklaması
7.
Etkili bir iletişim ortamını oluşturan öğeler  ...................................... dir.

Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangilerinin yerleştirilmesi gerekir ?
Doğru Cevap: "A" Koşulsuz kabul, empati, saygı, hoşgörü
Soru Açıklaması
8.


Alıcının mesajı alıp yorumlaması ve kaynağa yanıt vermesine ne denir?

Doğru Cevap: "A" Geri Bildirim
Soru Açıklaması
9.


İletişimi sürecini olumsuz yönde etkileyen veya bozan duruma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ile iletişim kanalına örnek verilemez?
Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.