logo
Müzakere Teknikleri
Sınav 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi müzakere sürecinde uzlaştırmacıya ihtiyaç duyulmasının sebeplerinden değildir ?
Doğru Cevap: "B" Mağduru tatmin etmek
Soru Açıklaması
2.
"Onaracı bir yöntem sonucunda varılan bir anlaşma anlamına gelir. Onarıcı sonuçlar, giderim, tazminat ve kamu hizmetinde çalışma gibi tarafların bireysel ve kolektif ihtiyaç ve sorumlulukları karşılayan ve mağdurla failin yeniden bütünleşmelerini sağlayan uygulama ve programları kapsar"

Şeklinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidr ?
Doğru Cevap: "C" Onarıcı Sonuç
Soru Açıklaması
3.
"Onarıcı bir yöntemde tarafların katılımını âdil ve tarafsız bir şekilde kolaylaştırma işlevini yerine getiren kişi" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır ?
Doğru Cevap: "E" Kolaylaştırıcı
Soru Açıklaması
4.
"Söz kesmeden saygılı ve aktif dinlemenin olduğu bir iletişim oluşturmak için kullanılan sembolik bir nesnedir" tanımı aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır
Doğru Cevap: "C" Konuşma nesnesi
Soru Açıklaması
5.
Müzakere Sonuç aşamasıyla ilgili olarak aşağıdaki tanımlardan hangisi söylenemez ?
Doğru Cevap: "B" Herhangi bir nedenle tarafa ulaşılamazsa süreç yine de devam eder
Soru Açıklaması
6.
................ uzlaştırmacının, müzakerelere tarafları bir araya getirmeden bilgi, öneri ve teklifleri karşılıklı olarak aktarmasına denir.

Yukarıdaki boşluğa uygun terim aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Mekik Uzlaşma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi müzakerecinin özelliklerinden birisi olamaz ?
Doğru Cevap: "B" Esnek olmamak
Soru Açıklaması
8.
.................... çıkarları çatışan en az iki veya daha fazla kişinin ya da grubun söz konusu çıkar çatışmasına neden lan konu üzerinde nasıl bir davranışta bulunacaklarına ilişkin ortak karar verme sürecine denir.

Yukarıdaki boşluğa uygun kavram aşağıdakilerden hangidir ?
Doğru Cevap: "A" Müzakere
Soru Açıklaması
9.
Başaralı bir müzakere süreci için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ?
Doğru Cevap: "C" Ciddi ve Sert bir duruş sergilemek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki boşluğa uygun tanımı yerleştiriniz.

............. tarafların karşılıklı anlaşma yapmaktan başka amacı olmayan bu tür müzakerelerde, tarafların karşılıklı talepleri neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan kabul edilir. Müzakere sonucu, olsa da olur olmasa da olur diye nitelendirilen türdendir. Her iki tarafın da tavizler verdiği müzakere türüdür.
Doğru Cevap: "C" Kaybet-Kaybet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.