logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav5
1.
Hasan Bey : Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere katılım belgesi verir.

Deniz Hanım: Bu katılım belgesi na kadar sürede verilmek zorundadır?

Hasan Bey:…………………………….
Doğru Cevap: "C" 1 ay
Soru Açıklaması
2.
5271 sayılı Kanunun uygulanmasında;

I) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

II) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

III) Müdafi: Şüpheli veya sanığın hukuk muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

IV) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,

V) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

Yukarıdaki sıralanmış cümlelerin hangisinde yanlış ifade kullanımı vardır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
3.
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından üst sınırı kaç yılı geçmeyen suçlarda uzlaştırma yoluna gidilebilir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki suç türlerinden hangisinde uzlaştırma yoluna gidilemez?
Doğru Cevap: "A" Terör Örgütleri ile ilgili suçlar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki suç türlerinden hangisi uzlaştırma kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" Taksirle Yaralama
Soru Açıklaması
6.
6.-10. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

…………………….   Sayılı kanunun ……………………….maddesi ile uzlaştırma ceza hukukumuzda yer aldı. Ayrıca……………………yasa ile uzlaştırma ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde……………………….kuruldu.Kuruluş dayanağını  adı geçen birim………………….sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında kanundan almıştır.
Doğru Cevap: "A" 5271 S.K
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" 253
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" 6763 S.K
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" Alternatif Çözümler Dairesi Başkanlığı
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" 2992 S.K
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.