logo
Sınav 18
1.
Uzlaştırma Müessesesi Türk Ceza Hukuku sisteminde ilk defa hangi kanuni düzenlemelerde yer aldığı aşağıda doğru yer verilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu
Soru Açıklaması
2.
Uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış tanımlanmıştır ?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren yirmi günlük süre geçmeden yapılamaz
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren süreye ek olarak kaç gün süre daha talep edebilir?
Doğru Cevap: "B" 20+20
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırma müzakerelerinde çok uzun zamana yayılmasını ve süreç olarak uzlaştırmanın uzaması hangi müzakere tekniği ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Kazan - Kaybet
Soru Açıklaması
5.
................. üzerinde işlem yapılmış fakat anlamdan yoksun olan bilgi düzeyine denir.

 

Yukarıdaki boşluğa uygun doğru tanım aşağıdaki  seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "B" Enformasyon
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırma bakımından aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış tanımlanmıştır ?
Doğru Cevap: "C" Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilebilir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Uzlaştırmacılık ile Arabuluculuk arasındaki farklardan biri değildir ?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırma, arabuluculuğa nazaran çok daha dar bir uygulama alanına sahiptir.
Soru Açıklaması
8.
.................... genellikle gizli bir mesajın, iletişim kuralları içinde bulundukları toplum ya da çevre tarafından kabul edilebilir bir mesaj şekline dönüştürülerek iletilmesiyle gerçekleşen iletişim türüdür.

 

Yukarıdaki tanıma uygun ifade aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap: "A" Örtülü İletişim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden değildir ?
Doğru Cevap: "B" Verici
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.