logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav 7
1.
Aşağıdakilerden hangisine uzlaşma teklifinde bulunulamaz?
Doğru Cevap: "B" Maktül
Soru Açıklaması
2.
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı kaç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaşma kapsamına dahildir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisine uzlaşma teklifinde bulunulamaz?
Doğru Cevap: "C" Tanık
Soru Açıklaması
4.
Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan
suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda nasıl bir hüküm bulunması gerekir ?
Doğru Cevap: "D" Açık
Soru Açıklaması
5.
Hangi suçlar Uzlaşma kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "A" Rüşvet
Soru Açıklaması
6.
Cinsel suçlarla ilgili olarak, uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla
birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri ........?
Doğru Cevap: "A" Uygulanmaz
Soru Açıklaması
7.
I. İstinabe

II. Açıklamalı tebligat

III. Kolluk birimleri ile


Uzlaştırmacı yukarıdakilerden hangisi ile uzlaşma teklifinde bulunabilir?
Doğru Cevap: "B" I-II
Soru Açıklaması
8.
Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifini kim yapar?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırmacı
Soru Açıklaması
9.
Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde uzlaşma teklifi kime yapılır?
Doğru Cevap: "D" Kanuni Temsilcisine
Soru Açıklaması
10.
Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren kaç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır?
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.