logo
Sınav 25
1.
Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen uzlaştırmaya ilişkin etik ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırmacı kendisine tevdî edilen görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin icrasını kısmen veya tamamen başka bir kimseye bırakamaz.
Soru Açıklaması
2.
Uzlaştırmacının genel olarak sahip olması gereken beceriler arasında hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yönlendirici olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Seçici algı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin işleyişini bozan, kaynak ve alıcıda stres oluşumuna yol açan iletişim öğesidir?
Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması
6.
Kovuşturma evresinde yürütülen uzlaştırma sonucunda sanığın edimini yerine getirmesinin ileri tarihe bırakıldığı, takside bağlandığı veya süreklilik arz ettiği durumlarda, sanığın uzlaşmanın gereklerini yerine getirmemesi durumunda ne karar verilir?
Doğru Cevap: "A" Hükmün açıklanmasına
Soru Açıklaması
7.
Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenlemiş oldukları belge, aşağıdaki tanımlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırma belgesi
Soru Açıklaması
8.
İletişim sürecini olumsuz yönde etkileyen veya bozan duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gürültü
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Belirtke
Soru Açıklaması
10.
Soruşturma evresinde yürütülen uzlaştırma sonucunda şüphelinin edimini yerine getirmesinin ileri tarihe bırakıldığı, takside bağlandığı veya süreklilik arz ettiği durumlarda, şüphelinin edimini yerine getirmemesi halinde hangi karar verilir?
Doğru Cevap: "A" Kamu davasının açılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.