logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 37
1.
......................., ......................., .....................,  olağan kanun yollarıdır.

Yukarıdaki boşluklara uygun tanımlar aşağıda şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İstinaf, Temyiz, İtiraz
Soru Açıklaması
2.
Kanunda yazılı olan sürelerin geçmesiyle birlikte cezanın infaz edilememesi sonucun ortaya çıkaran duruma ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ceza Zamanaşımı
Soru Açıklaması
3.
Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi cezai sorumluluğu kaldıran nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Haksız tahrik
Soru Açıklaması
4.
Haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında yapılan kınama yargısından ibaret olan ve failin cezalandırılmasını sağlayan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "C" Kusurluluk İlkesi
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırmacı ücretinin takdirinde, aşağıdaki tarifelerden hangisi esas alınır?
Doğru Cevap: "B" Uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife
Soru Açıklaması
6.
Türk Ceza Kanunu’na göre, şikâyetten vazgeçme ne zamana kadar yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" Hüküm kesinleşinceye kadar
Soru Açıklaması
7.
TCK’ya göre, suçun işlenmesinde, bir başkasının iradesine hâkim olarak o kimseyi araç olarak kullanan kişi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dolaylı Fail
Soru Açıklaması
8.
Soruşturma aşamasında, taksitli edim içeren uzlaştırma nedeniyle, uzlaşma gerekleri yerine getirilenceye kadar Cumhuriyet savcısı tarafından aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

 
Doğru Cevap: "E" Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi
Soru Açıklaması
9.
Bir öğrenci öğretmenin verdiği ödevi araştırmak için gittiği kütüphanenin fotoğrafını da çekerek kütüphanenin durumunu da öğretmenine göstermek istemiştir.

Bu öğrencinin öğretmenine gösterdiği fotoğraflar ne tür gösterge olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" Görsel gösterge
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.