logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 36
1.
İstinaf Mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yargılamanın yenilenmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
Soru Açıklaması
3.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin kanun yoluna müracaat hakkı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Mağdurun Eşi veya Çocukları
Soru Açıklaması
4.
Uzlaşma teklifinde bulunulanlardan taraflardan biri, aşağıdaki sürelerden hangisi içerisinde kararını bildirmediği takdirde, uzlaşma teklifini reddedmiş sayılır?
Doğru Cevap: "C" 3 Gün
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırmacı tarafından tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenledikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uzlaşma Belgesi
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Soruşturma ve kovuşturma evresinde, mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü hâlinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır
Soru Açıklaması
7.
TCK’ya göre, suçun işlenmesinde, bir başkasının iradesine hâkim olarak o kimseyi araç olarak kullanan kişi aşağıdaki şıklardan hangisinden tanımlanmıştır
Doğru Cevap: "B" Dolaylı Fail
Soru Açıklaması
8.
Şüphelinin uzlaştırma raporuna konu edimi yerine getirmemesi haline ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli hakkında kamu davası açılır ve uzlaştırma raporu ilam niteliğinde bir belge olduğu için cebri icra yoluyla edim takibe konulabilir
Soru Açıklaması
9.
Soruşturma aşamasında, ileri tarihli edim içeren uzlaştırma nedeniyle, Uzlaştırma savcısı tarafından aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?
Doğru Cevap: "B" Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı
Soru Açıklaması
10.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkim veya mahkeme kararına itiraz süresi ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren en fazla kaç gündür? 
Doğru Cevap: "C" 7 Gün
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.