logo
Uzlaştırma 2021
Sınav 35
1.
Kovuşturma evresinde Edimli Uzlaşma gerçekleştiği takdirde,Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde; sanık hakkında nasıl bir karar verilir?
Doğru Cevap: "A" Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir
Soru Açıklaması
2.
Uzlaştırmacı Avukat, uzlaştırmacı olarak atandığı olay ile ilgili olarak daha sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenebilir mi?
Doğru Cevap: "B" Hayır, üstlenemez
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırma, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin özgür iradeleri ile kabul etmeleri ve karar vermeleri hâlinde gerçekleştirilir. Bu kişiler uzlaşma kararlarından vazgeçebilirler mi?
Doğru Cevap: "E" Uzlaşma raporu imzalana kadar vazgeçebilirler
Soru Açıklaması
4.
Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin …………………

Yukarıdaki cümleyi tamamlamak için doğru şık hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.
Soru Açıklaması
5.
Soruşturma aşamasında Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, Kanunun 171 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, Cumhuriyet savcısı tarafından nasıl bir işlem yapılır?
Doğru Cevap: "C" Kamu davası açılır
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırma görüşmelerinin sonucuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, adi yazılı senet hükmünde kabul edilerek icraya konulabilir, Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez
Soru Açıklaması
7.
Uzlaştırmacı görevlendirilmeden önce veya uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra tarafların uzlaşmaları sonucunda aralarında düzenledikleri belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşma belgesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacı görevlendirilmesinde dosya tevzi kıstasları arasında sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Tarafların eğitim durumu
Soru Açıklaması
9.
Kovuşturma evresinde uzlaştırmanın süresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Uzatma süresiyle birlikte en çok 70 gündür
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, uzlaştırmacının sicilden ve listeden çıkarılmasını gerektiren sebepler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Herhangi bir dosya bakımından, süresi içerisinde uzlaştırma işlemlerini tamamlamama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.