logo
Sınav 30
1.
Kovuşturma evresinde uzlaştırmacı ücret ve giderine ilişkin sarf kararı ne zaman ve kim tarafından düzenlenir ?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırma raporunun mahkeme hakimi tarafından onaylanmasından sonra Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısına,
Soru Açıklaması
2.
Şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi nasıl yapılır ?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma dosyalarında görevli zabıt kâtibi tarafından
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Onarıcı Adalet anlayışı kıstaslarından biridir ?
Doğru Cevap: "E" Suçtaki cezadan ziyade suç sonucu doğan zararlara odaklanmak
Soru Açıklaması
4.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma yönetmeliğine göre Genel Müdürlük aşağıdaki tanımlardan hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
5.
Hangisi onarıcı adalet anlayışı esasını kapsar ?
Doğru Cevap: "B" Mağdur ve Şüpheliyi topluma en az zararla nasıl kazandırabiliriz ?
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden Hangisi Müzakerelerde yapılan hatalardandır ?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
7.
Kendi dışındaki bir şeyi gösteren,düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük , nesne, görünüş veya olgulara ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "D" Gösterge
Soru Açıklaması
8.
İletişim Sürecinin Ögeleri içerisinde, aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap: "D" Gösterge
Soru Açıklaması
9.
Suçtan zarar gören veya mağdurun kovuşturma evresinde sanıktan şikayetçi olduğunu bildirmesi ve talep etmesi üzerine mahkeme tarafından davaya katılmasına karar verilen kişiye ne denir ?
Doğru Cevap: "B" Katılan
Soru Açıklaması
10.
I. Türk vatandaşı olmak
II. Hukuk fakültesinden veya adalet meslek yüksek okulundan mezun olmak
III. Adalet bakanlığı tarafından yapılan mülakat sınavından başarılı olmak
IV. Kasten işlenen bir suç nedeniyle mahkum olmuş olmamak
V. Hakkında herhangi bir idari veya cezai soruşturma açılmamış olmak
VI. Adli veya idari kolluk görevini yürüten personelden veya adliyelerde
görev yapan personelden biri olmamak

Uzlaştırmacı siciline kayıt olmak isteyen kişinin yukarıda sayılan şartlardan hangilerini taşıması zorunludur?
Doğru Cevap: "E" I ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.