logo
Uzlaştırma Deneme Sınavı
Sınav6
1.
a) Kovuşturma konusu suçun hukukî niteliğinin değişmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması,
b) Soruşturma evresinde uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiğinin ilk olarak kovuşturma evresinde anlaşılması,
c) Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlenmeksizin, iddianame yerine geçen belge ile doğrudan mahkeme önüne gelen uzlaşmaya tâbi bir suçun varlığı,
ç) Kovuşturma evresinde kanun değişikliği nedeniyle suçun uzlaşma kapsamına girmesi.
Gibi konular uzlaştırma yönetmeliğinin hangi başlığında düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kovuşturma
Soru Açıklaması
2.
Suça sürüklenen çocuk hakkında uzlaştırma süreci sonunda iddianame düzenlenmesi hâlinde, uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı gerekli gördüğünde,………… yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını mahkemeden ister.

Yukarıdaki  parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Doğru Cevap: "D" 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda
Soru Açıklaması
3.
Uzlaştırma işlemleri neticesinde ………………..hâlinde şüpheli hakkındaki iddianame uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenir.
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması
Soru Açıklaması
4.
Soruşturma aşamasında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde nasıl bir karar verilir?
Doğru Cevap: "C" Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir
Soru Açıklaması
5.
Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi hâlinde, şüpheli hakkında uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Suça sürüklenen çocuk hakkında gerekli görüldüğünde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması …………….istenir.

  Yukarıdaki  parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Doğru Cevap: "D" Çocuk hakiminden
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırma raporunda aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "D" Mağdurun eğitim durumu
Soru Açıklaması
7.
Uzlaştırma raporunda aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırmacının özgeçmişi
Soru Açıklaması
8.
Uzlaştırma teklif formunda aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırmacının yaşı
Soru Açıklaması
9.
Uzlaştırma teklif formunda aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunludur ?
Doğru Cevap: "D" Mağdurun T.C kimlik numarası
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırma teklif formunda aşağıdakilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Şüphelinin daha önceki suç türleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.