logo
Sınav 26
1.
Suçtan zarar gören veya mağdurun kovuşturma evresinde sanıktan şikayetçi olduğunu bildirmesi ve talep etmesi üzerine mahkeme tarafından davaya katılmasına karar verilen kişiye ne denir ?
Doğru Cevap: "E" Katılan
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesinde uzlaştırma yönetmeliğinin 7. Maddesinde belirtilen uzlaştırmaya ilişkin genel hükümlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, olgunluğu, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklar, uzlaştırma sürecinde göz önüne alınır.
Soru Açıklaması
3.
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde hangi karar verilir?
Doğru Cevap: "C" Kamu Davasının Açılmasına
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardandır?
Doğru Cevap: "B" İletişim ortamı
Soru Açıklaması
5.
......... mağdurun/suçtan zarar görenin yapmasını talep ettiği, şüpheli/sanığın da yerine getirmesi gereken davranışa denir.

 

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Edim
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki hangi suçlar uzlaşma kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Rüşvet
Soru Açıklaması
7.
........... kovuşturmanın başlamasından kesin hükme kadar suç şüphesi altındaki kişiye denir.

 

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap: "C" Sanık
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi uygulama eğitimi sırasında yapılacak etkinliklerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma dosyasını inceleme ve taraf ifadeleri hakkında bilgi sahibi olma aşaması
Soru Açıklaması
9.
Kovuşturma evresinde uzlaştırmacı ücret ve giderine ilişkin sarf kararı kim tarafından yazılır?
Doğru Cevap: "A" Uzlaştırma Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırma bürosunda tutulacak kayıtlar hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırma kaydı, denetim ve performans kaydı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.