logo
Sınav 21
1.
Şüphelinin edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İlam niteliğinde haiz belgedir
Soru Açıklaması
2.
Uzlaştırma görüşmelerinin sonucuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder.
Soru Açıklaması
3.
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine  getirilmesi halinde hangi karar verilir?
Doğru Cevap: "B" Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
Soru Açıklaması
4.
Kovuşturma aşamasında, uzlaştırmanın gerçekleşmesi ve Uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?
Doğru Cevap: "A" Davanın Düşmesi
Soru Açıklaması
5.
Uzlaştırmacı olabilmek için yazılı sınavda en az kaç puan almak gerekir?
Doğru Cevap: "B" 70
Soru Açıklaması
6.
Uzlaştırma teklifinin yapılma biçimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla yapılabilir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırmanın etik ilkelerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Görevini yerine getirirken taraflara müzakerelere katılmaları konusunda taraflara zorlamada bulunabilir.
Soru Açıklaması
8.
Bilginin, düşüncenin, duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine iletişim sürecinde ......... denir

 

Yukarıdaki boşluğa uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Kodlama
Soru Açıklaması
9.
Uzlaştırma bürosunda tutulacak kayıtlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" Uzlaştırma kaydı, denetim ve performans kaydı
Soru Açıklaması
10.
Uzlaştırmacı eğitimi verebilecek kuruluşlara en fazla ......... yıl eğitim izini verilir.

 

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.