logo
Sınav 24
1.
Etkin dinleme durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Karşıdakini yargılamak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi müzakerenin belirleyici unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Müzakere sözleşmesi
Soru Açıklaması
3.
...... iletişim sürecinde duygu ve düşüncelerin paylaşılması için üretilen sözel, görsel ve görsel-işitsel somut ürünlere denir.

 

Yukarıdaki  noktalı yere uygun tanım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması
4.
Uzlaştırma bürosunda, uzlaştırmacılara verilecek dosyaların belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" UYAP tevzi esaslarına göre otomatik olarak belirlenir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi uzlaştırma kapsamında bir suç değildir?
Doğru Cevap: "C" Kamu Malına Zarar Verme
Soru Açıklaması
6.
........ iletinin anlaşılması yada iletilmesini engelleyen her şey iletişim sürecinde mesajın niteliğini etkileyen , doğru ve etkin bir biçimde karşı tarafa aktarılmasını engelleyen unsurların tümüdür. İfadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Gürültü
Soru Açıklaması
7.
Empati ve sempati arasındaki fark hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Empatide anlama, sempatide ise hak verme önemlidir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dosyanın soruşturma bürosuna iade edilmesini gerektiren hallerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Suçun uzlaştırma kapsamında olmaması
Soru Açıklaması
9.
Uzlaştırmacının çekinmesi ve reddi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Uzlaştırmacının reddi ve çekinmesi konusunda, hakimlere ilişkin hükümler dikkate alınır.
Soru Açıklaması
10.
Temel iletişim modelinde yer alan ögeler doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kaynak, kodlama, ileti, kanal, kod açma, alıcı, geri-bildirim ve gürültü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.