2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2024 Yılı Uzlaştırma Ücret tarifesiyle birlikte 2024 yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi de 29.12.2023 tarihli ve 32414 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

İşte Yeni Ücret tarifesi

a) Fera ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için: 1100,00 TL
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1460,00 TL
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2200,00 TL
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için: 1100,00 TL
ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için: 1100,00 TL
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2200,00 TL
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için: 2320,00 TL
Tarife, adli ve idari yargı alanındaki tüm bilirkişilik faaliyetlerini kapsamaktadır. Bilirkişi ücreti, bilirkişinin sarf ettiği emek ve zaman karşılığında ödenen ücreti ifade etmektedir. Ayrıca, bilirkişinin inceleme, ulaşım, konaklama, yemek gibi giderleri belgelendirilerek ayrıca ödenmektedir.

Gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri belirlenirken, özel hukuk tüzel kişilerine 6. madde kapsamında dava ve işler için 3000,00 TL bilirkişi ücreti öngörülmüştür.

Sınava Kalan Süre
Uzlaştırma Uygulamamız
Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...