4 ay önce
4 ay önce

Hakim ve Savcı Maaşlarına Zam Geliyor

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının beklediği zam Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte beklenen muhtemel zam oranı

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin, ek tazminat miktarlarında öneme sahip gösterge rakamının 15 binden 40 bine yükseltilmesini ele alan kanun hükmünün iptaline dair karar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş durumunda iptal gerekçesinde ise “İtiraz konusu kuralla ek tazminat miktarlarında dikkate alınacak gösterge rakamı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri için (15.000)’den (40.000)’e yükseltilirken bu artıştan birinci sınıf hakim ve savcıların yararlandırılmamasının farklı muamele teşkil ettiği açıktır” ifadesi kullanıldığı belirtildi.

Bu düzenleme sonrası hakim ve Cumhuriyet Savcılarının maaşlarında yaklaşık 18.500,00 TL’ye kadar artış olması beklenirken düzenleme işleminin ise 6 ay kadar bir sürede hazır olacağı ön görülüyor.

AYM tarafından oy çokluğuyla alınan kararın gerekçesinde ise “Yargıtay ve Danıştay üyelerinin birinci sınıf hakim ve savcılardan tamamen farklı bir statüde olması sonucunu doğuracak niteliktedir. Bir başka deyişle, itiraz konusu kuralla öngörülen ek tazminat farklılığı, Yargıtay ve Danıştay üyeliği kadrolarının sınırlı ve belirli sayıda olduğu da dikkate alındığında, Anayasa’da güvence altına alınan “hakimlik teminatı” bakımından farklılıkları bulunmayan birinci sınıf hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında çalışma barışını bozacak düzeyde olup söz konusu farklılığın makul ve orantılı olduğu söylenemez.” şeklinde değinildiği görüldü.”

Sınava Kalan Süre
Uzlaştırma Uygulamamız
Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...