Seri Muhakeme Usulü Nedir

Seri Muhakeme Nedir, Seri Muhakeme Kapsamındaki Suçlar Nelerdir, Seri Muhakemeyi Kabul Etmezsem Ne Olur gibi bir çok Seri Muhakemeyele ilgili soruların cevabı yazımızda…

1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giren Seri Muhakeme Nedir ?

Seri Muhakeme Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma sonunda kanunla belirlenen suçlarda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verşkmediği takdirde, şüphelinin Cumhuriyet Savcısı kendi huzurunda baro tarafından kendisine atanan müdafi  veya kendi müdafisi eşliğinde Seri Muhakeme yargılama usulünü kabul etmesi şartıyla, Cumhuriyet Savcısının suçun cezasına yarı oranında indirim uygulamak suretiyle belirlediği, belirlenen cezanın mahkeme tarafından denetlenerek hüküm kurulması sureti ile yürülüğe giren bir yargılama usulüdür.

Seri Muhakeme Kapsamında Hangi Suçlar Var ?

Seri Muhakeme Usulü Kanunu kapsamına Türk Ceza Kanunu’nda yer alan, “Parada sahtecilik”, “Gürültüye sebebiyet verme”, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma”, “Hakkı olmayan yere tecavüz”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak”, “Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması” gibi suçlar yer almaktadır.

Seri Muhakeme Usülünü Kabul Etmezem Ne Olur ?

Seri Muhakeme Usulü Kabul edildiğinde görevli mahkemeye talepmane düzenlenir ve aynı gün hızlı yargılama usulü başlar. Seri Muhakeme Usulü kabul edilmez ise soruşturma dosyası  eski usül devam olunur. Cumhuriyet Savcısı İddianame tanzim ederek görevli mahkemeye gönderir ve yargılama başlar.

Seri Muhakemenin Avantajı Nedir?

Seri Muhakemede öncelikle seri muhakeme usulünü şüpheli kabül ederse aynı gün Cumhuriyet Savcısı tarafından yarı indirim oranı uygulanarak mahkemeye sevk edilecek. Mahkeme hakimi tarafından da şüpheli dinlenilecek seri muhakeme usülünden mahkemede de vazgeçmez ise aynı gün yargılaması sona erecek.

Hangi Hallerde Seri Muhakeme Uygulanmaz ?

Ön ödeme ve uzlaştırma kapsamındaki suçlar seri muhakeme usulüne tabi değildir.

Şüphelinin resmi mercilere beyan edilmiş soruşturma dosyasında yer alan adresinde bulunmama veya yurtdışında olması yahut şüpheliye ulaşılamaması hallerinde Seri Muhakeme Usülü uygulanmaz.

Şüphelinin mazeret bildirmeksizin hüküm kuracak mahkemeye gelmemesi halinde de seri muhakeme usülü uygulanmayıp dosya yeniden Cumhuriyet savcılığına gönderilip iddianame tanzim edilmesi istenilir.

Birden fazla kişinin iştirak halinde işlediği suçlarda şüphelilerinden birinin kabül etmemesi halinde bu usül uygulanmaz.

Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı hallerinde Seri Muhakeme Usulü uygulanmaz.

 

Sınava Kalan Süre
Uzlaştırma Uygulamamız
Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...