Uzlaştırma Eğitim Konuları

Uzlaştırma Eğitim Konu 3 Bölüm halinde düzenlenmiştir. Bunlar Uzlaştırma, İletişim ve Müzakere Teknikleri olarak başlıklandırılmıştır.

Uzlaştırma

Onarıcı Adalet Anlayışı
Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü
– Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Aşamaları
– Mağdur ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı
– Fail ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı
– Mağdur ve Failin Katıldığı Ortak Toplantının Yönetilmesi
– Uzlaştırmanın Sonucu ve Anlaşmaya Varılması
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli
Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
– Yetişkinler Tarafından İşlenen Suçlar
-Çocuklar Tarafından İşlenen Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi
Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması
Uzlaştırma Müzakereleri
– Uzlaştırmacının Müzakerelere Hazırlanması
– Uzlaştırma Müzakerelerine Katılım
– Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırma Sürecindeki İşlevi
– Uzlaştırmacının Müzakere Öncesinde Tarafları Bilgilendirmesi
– Uzlaştırma Müzakerelerinin Yönetilmesi ve Müzakere Yöntemleri
– Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği, Delil ve Tanıklık Yasağı
Mağdurun Zararının Giderimi
Uzlaştırmanın Sonucu
– Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması
– Uzlaştırma Sonucunda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Kararlar
– Kararlaştırılacak Edim Türleri ve Nitelikleri
– Kararlaştırılan Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi
– Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulabilecek Hâller
– Mahkemenin Uzlaştırmaya Başvurması
– Uzlaştırma Sonucunda Mahkeme Tarafından Verilecek Kararlar

İletişim
İletişim Kavramı
İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
İletişim Modeli
Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi
Savunucu ve Açık İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

Müzakere Teknikleri
Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması
Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi
Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması
Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması
Müzakere Etiği
Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi

Sınava Kalan Süre
Uzlaştırma Uygulamamız
Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...