Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi 2020

Bilindiği üzere 2017 yılında Uzlaştırma eğitimi alan ve 2018 yılında listeye kayıt olan uzlaştırmacıların Uzlaştırma Yönetmeliği 50’inci maddesi kapsamında ” Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar” daire başkanlığınca yapılacak duyuru sonrasında eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu eğitimlerini tamamlamayan uzlaştırmacılar yönetmeliğin 49’uncu maddesi kapsamında “Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden ya da uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmeyen, performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmayan, etik ilkelere aykırı davranan, yenileme eğitimini tamamlamayan uzlaştırmacı Daire Başkanlığınca sicilden ve listeden çıkarılır.” işlem yapılmaktadır.
Ancak Alternetif Çözümler Daire Başkanlığı Tarafından Eğitimlerin tamamlanması konusunda henüz herhangi bir açıklama yoktur. Siz kullanıcılarımız tarafından eğitim vermeye yetkili üniversiteler tarafından şimdiden ön kayıtların oluşturulmaya başlandığı ve yenileme eğitimi tarihi ile ilgili olarak bir bilgi olup olmadığı yönünde çok sık mailler almaya başladık. Daire Başkanlığı tarafından eğitimler ile ilgili duyuru yayınlandığında eğitim vermeye yetkili üniversite ve kuruluşlar ile eğitim takvimleri, her kuruluşun eğitim için istediği ücret, toplu kayıtlarda indirim, site üyelerimizin (henüz görüşme aşamasında olduğumuz üyelerimize özel indirim yapacak olan eğitim kuruluşu) yararlanabileceği indirimler hakkında bilgi verilecektir.Uzlaştırma müessesesinin yaygınlaştığı ilk günden itibaren ücretsiz olarak bilgi paylaşımı yapan Uzlastırma.gen.tr‘yi takip etmeye devam edin…

Üye Ol / Giriş Yap