Yeni Yargı Paketiyle Uzlaştırma

Gündemde bulunan yeni yarı paketiyle birlikte Uzlaştırma ile ilgili de bir takım yenilikler yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Bu paket kapsamında daha önce uzlaşma kapsamında olmayan;

1-TCK 155/2 Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma
2- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi)
3- TCK m.165 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarının da ekleneceği ve Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz’ hükmünün de ‘Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz’ şeklinde düzenleneceği, Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir’ ibaresi ‘her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez uzatabilir ‘şeklinde düzenleneceği hususlarının yer aldığı öğrenildi. Bu şekilde yeni eklenecek suçlar ile mahkemelerin iş yükünün daha da hafifletilmesi yargılamanın daha hızlı bir şekilde yapılması ve süre konusundaki  her seferinde +20 gün şeklinde uzatılıp uzatılamayacağı hususundaki tereddütleri gidermiş oldu.

Sınava Kalan Süre
Uzlaştırma Uygulamamız
Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...