Uzlaşma Nedir

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma, suçtan zarar gören mağdur, müşteki ile suç şüphelisi veya sanığın anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sonladırılmasıdır.

Her Suçta Uzlaşma Mümkün müdür?

Her suçta uzlaşmak mümkün değildir. Uzlaşam işlemleri kanunda belirtilen suçlar kapsamında yapılabilir. Uzlaşmaya tabii suçlar kanunda açıkça belirtilmiştir.

Uzlaşma Kimler Arasında Yapılabilir ?Mağdurun gerçek kişi veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi (şirket, vakıf, dernek vs.) olduğu suçlar uzlaştırma kapsamındadır. Suça sürüklenen yaşı 18’den küçük çocuklar bakımından ise  suçun kamu tüzel kişisi aleyhine işlenmemesi kaydıyla, üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezası gerektiren uzlaştırma kapsamındadır.

Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir ?
• Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlar (cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar hariç)
• Kasten yaralama suçu (üçüncü fıkrası hariç, TCK madde 86; madde 88),
• Taksirle yaralama (TCK madde 89),
• Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116),
• Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK madde 234),
• Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkrası hariç, TCK madde 239),

 

Sınava Kalan Süre
Uzlaştırma Uygulamamız
Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...