Uzlaşma Nedir

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma, suçtan zarar gören mağdur, müşteki ile suç şüphelisi veya sanığın anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sonladırılmasıdır.

Her Suçta Uzlaşma Mümkün müdür?

Her suçta uzlaşmak mümkün değildir. Uzlaşam işlemleri kanunda belirtilen suçlar kapsamında yapılabilir. Uzlaşmaya tabii suçlar kanunda açıkça belirtilmiştir.

Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir ?
• Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlar (cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar hariç)
• Kasten yaralama suçu (üçüncü fıkrası hariç, TCK madde 86; madde 88),
• Taksirle yaralama (TCK madde 89),
• Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116),
• Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK madde 234),
• Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkrası hariç, TCK madde 239),

 

Üye Ol / Giriş Yap
2018 -2021 © Her Hakkı Zimmetlidir. Taklitler Aslı Yüceltir...